Ulead PhotoImpact – Wikipedia

Ulead PhotoImpact (ban đầu được gọi là Iedit ) là một chương trình chỉnh sửa đồ họa vector và raster do Ulead Systems xuất bản.

Bên cạnh khả năng chỉnh sửa hình ảnh của mình, chương trình còn có các công cụ HTML, như trợ lý cuộn qua, trợ lý hình ảnh, trợ lý HTML, thiết kế nền và thư viện nút. PhotoImpact cũng có thể sử dụng các bộ lọc photoshop ở định dạng .8bf.

PhotoImpact hỗ trợ rất nhiều cho các định dạng tệp đồ họa nhưng cũng sử dụng định dạng tệp UFO UFP hỗ trợ tất cả các tính năng nói trên.

Phiên bản cuối cùng của PhotoImpact là X3 / 13.

Vào tháng 12 năm 2006, Corel mua lại Ulead Systems. Corel tiếp tục đưa ra thị trường PhotoImpact cho đến tháng 9 năm 2009 khi họ ngừng sản phẩm, tập trung vào sản phẩm cạnh tranh Paint Shop Pro. Mặc dù sự phát triển đã bị dừng lại, sản phẩm vẫn đang được Corel bán. Một phiên bản PhotoImpact được cấp phép là PhotoImpact Pro được bán bởi Nova Development . Đây là phiên bản được đổi thương hiệu của PhotoImpact, không có sự khác biệt về chương trình. Tuy nhiên, trong khi thông số kỹ thuật của Ulead và Corel bỏ qua Windows 7, thì thông số kỹ thuật Nova năm 2014 đề cập rằng Windows 7 và 8 được hỗ trợ.

Đối với người dùng, có nhiều diễn đàn trợ giúp và ngân hàng hướng dẫn có sẵn, cả nhà máy và phi nhà máy.

Lịch sử phát hành [ chỉnh sửa ]

Phiên bản Ngày phát hành Tham khảo
PhotoImpact 3 1996 [1]
PhotoImpact 4 1997 [1]
PhotoImpact 5 1999 [1]
PhotoImpact 6 2000 [1]
PhotoImpact 7 2001 [2]
PhotoImpact 8 2002 [3]
PhotoImpact XL SE (8.5) 2003 [4]
PhotoImpact 10 2004 [5]
PhotoImpact 11 2005 [6]
PhotoImpact 12 2006 . 2008 [8]

[1945901] ] [ chỉnh sửa ]

11959902018.21959902021.31959902025.41959902028..51959902031.83.61959902035..71959902038.83.81959902042..91959902045.83
1959902049..11959902052.83.21959902056..31959902059.83.41959902063..51959902066.83.61959902070..71959902073.83.81959902077..91959902080.83
1959902084..11959902087.83.21959902091..31959902094.83.41959902098..51959902101.83.61959902105..71959902108.83.81959902112..91959902115.83
1959902119..11959902122.83.21959902126..31959902129.83.419599021..51959902136.83.61959902140..71959902143.83.81959902147..91959902150.83
1959902154..11959902157.83.21959902161..31959902164.83.41959902168..51959902171.83.61959902175..71959902178.83.81959902182..91959902185.83
1959902189..11959902192.83.21959902196..31959902199.83.41959902203..51959902206.83.61959902210..71959902213.83.81959902217..91959902220.83
1959902224..11959902227.83.21959902231..31959902234.83.41959902238..51959902241.83.61959902245..71959902248.83.81959902252..91959902255.83
1959902259..11959902262.83.21959902266..31959902269.83.41959902273..51959902276.83.61959902280..71959902283.83.81959902287..91959902290.83
1959902294..11959902297.83.21959902301..31959902304.83.41959902308..51959902311.83.61959902315..71959902318.83.81959902322..91959902325.83
1959902329..119599022.83.219599026..319599029.83.41959902343..51959902346.83.61959902350..71959902353.83.81959902357..91959902360.83
1959902364..11959902367.83.21959902371..31959902374.83.41959902378..51959902381.83.61959902385..71959902388.83.81959902392..91959902395.83
1959902399..11959902402.83.21959902406..31959902409.83.